Berapa nilai mata dalam nilai matawang?

1 mata sama dengan 1 unit monetari. Ia bergantung kepada negara dan matawang di mana ia dibayar di panel negara tersebut (vth 1 mata = 1 USD di Amerika Syarikat, 1 mata = 1 GBP di United Kingdom, 1 mata = 1 AUD di Australia, dsb).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.