Boleh saya gabungkan baki mata dan tunai?

Kedua-dua baki ini tak boleh digabungkan. Baki-baki ini tidak berkait dan jumlah yang diminta untuk dikeluarkan dibayar secara berasingan selepas jumlah bayaran minimum tercapai.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.