Cukai – Adakah TGM akan melaporkan pendapatan saya?

Tidak, anda perlu menguruskannya sendiri dengan meletakkannya sebagai “pendapatan lain” ketika menguruskan pendapatan anda.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.