Di bahagian sejarah, survei ini mempunyai status “telah bermula” jadi kenapa saya tidak mendapat duit daripadanya?

Kemungkinan besar soal selidik ini telah ditutup sebelum anda berjaya melengkapkannya (sebab itu ia muncul sebagai Telah Bermula). Bilangan soal selidik adalah terhad dan soal selidik yang telah dilengkapkan sahaja yang dikira.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.