Bagaimana saya dibayar untuk kajian saya?

Untuk setiap survei yang lengkap, ganjaran akan ditambah ke baki akaun anda di Panel. Selepas mencapai jumlah minimum, anda boleh keluarkan dana yang terkumpul menggunakan kaedah yang tersedia.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.