Kenapa saya tidak mendapat sebarang survei? / Berapa kerap saya akan diminta untuk mengambil survei?

Malangnya, kami tak boleh tentukan berapa banyak jemputan yang anda akan terima dalam sehari. Kami juga tak dapat beritahu bila anda akan menerimanya, kerana survei dihantar secara automatik bila profil anda sesuai dengan keperluan survei. Peserta dipilih secara rawak, dan mungkin akan ada pra-pemilihan bergantung kepada kriteria yang berbeza seperti umur, jantina, lokasi dsb. Untuk meningkatkan peluang anda, pastikan semua topik dalam profil ahli anda telah lengkap. Ahli yang lengkap profilnya akan diberi keutamaan dan lebih berpeluang untuk mendapat jemputan survei.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.