Bagaimana saya akan dimaklumkan tentang survei baru?

Setiap kali kami ada survei baru untuk anda, anda akan terima emel yang memaklumkan kepada anda dan anda akan dapat mengakses survei secara langsung dari emel. Anda akan dapat tahu butiran ganjaran yang spesifik dan panjang setiap survei. Jika anda melanggan sistem pemberitahuan segera kami, anda boleh mendapat jemputan di pelayar atau telefon bimbit anda. Kami juga mungkin menghantar SMS jemputan survei ke nombor yang anda berikan.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.