Berapa lama diperlukan untuk melengkapkan satu survei?

Kebanyakan kajian mengambil purata masa 10-15 minit, kerana survei biasanya hanya 20 ke 30 soalan pendek secara keseluruhan. Dari semasa ke sama, akan ada survei yang lebih panjang dan lebih kompleks soalannya. Namun survei yang paling lama pun tidak sepatutnya mengambil masa melebihi 25 minit. Kami sentiasa meletakkan masa yang dianggarkan dalam deskripsi survei.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.