Saya mendapat emel bahawa ada survei yang tersedia tetapi bila saya periksa saya tidak menjumpainya.

Malangnya, kadang-kadang klien sangat cepat menutup survei. Had bilangan peserta untuk survei tertentu mungkin telah dicapai sebelum anda dapat menyertainya. Sebab itulah penting untuk respon kepada jemputan secepat yang mungkin.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.