Kenapa saya tak boleh lengkapkan survei di negara yang tak ditetapkan oleh panel?

Semua survei ditujukan kepada mereka yang tinggal di negara tertentu, oleh itu untuk memastikan kebolehpercayaan pendapat yang dikumpul, menjawab survei untuk yang bukan negara sasaran adalah tidak dibenarkan.

Jika anda bercadang untuk duduk di luar negara buat masa yang lama, kami sarankan anda mendaftar di panel yang didaftarkan pada negara tersebut.

Klik pautan ini untuk dibawa ke negara yang sepatutnya: https://link.tgmpanel.com/joinus

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.