Kenapa saya terima survei dalam bahasa yang tidak saya daftarkan?

Malangnya, kami tiada kuasa ke atas bahasa soal selidik. Kadang-kadang anda mungkin akan terima survei dalam bahasa lain dan jika ini berlaku, abaikan sahaja dan cuba respon kepada survei yang lain.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.