Kenapa saya tak dapat sebarang survei?

Survei dihantar apabila profil anda di panel sesuai dengan kelayakan awal untuk survei yang diberikan.

Sila semak folder “Spam” di emel anda, selalunya di sinilah jemputan ke survei akan dihantar.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.