Kenapa saya dapat survei yang saya tidak layak sedangkan saya sudah lengkapkan profil?

Sesetengah survei mengakses maklumat dari profil hanya apabila anda mengambil survei tersebut. Jemputan ini dihantar kerana rakan kongsi kami tidak mempunyai akses kepada data yang ada dalam profil anda.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.