Kenapa sesetengah survei hanya boleh dilengkapkan samada di komputer atau telefon pintar?

Kami tidak ada kuasa ke atas parameter teknikal soal selidik yang ditetapkan oleh rakan kongsi kami. Ia berlaku atas sebab-sebab teknikal yang mana survei tersebut akan berfungsi dengan baik hanya apabila diambil pada peranti tertentu.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.