Selepas melengkapkan survei, saya dapat ralat dan ia tidak ditambah ke baki akaun saya.

Jika survei tidak mempunyai logo TGM, bermaksud ia kepunyaan syarikat luar yang kami bekerjasama dengannya. Sila hubungi syarikat yang bertanggungjawab terhadap survei tersebut kerana kami tiada kuasa atas ralat dalam survei kepunyaan rakan kongsi kami.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.