Saya ada akaun dalam banyak panel, jadi kenapa saya tak boleh ambil bahagian dalam semua survei?

Anda mungkin jumpa survei yang sama dalam panel berbeza. Malangnya, anda hanya boleh lengkapkan setiap survei sekali sahaja, tanpa mengira panel yang mana.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.