Adakah saya akan terima mesej emel dari selain TGM Panel?

Tidak. Dalam apa jua keadaan sekalipun TGM Panel tidak akan memberi, menyewa atau menjual alamat emel anda kepada orang lain atau membiarkan mesej untuk dihantar keada anda oleh pihak ketiga. Butiran yang anda berikan ketika pendaftaran dan kemaskini profil anda digunakan hanya untuk pemilihan peserta survei dan komunikasi lain yang berkaitan dengan keahlian panel.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.