Siapa boleh sertai TGM Panel Malaysia?

Sesiapa yang berumur 16 tahun ke atas dan kini tinggal di Malaysia. Oleh kerana survei kami adalah dalam talian, anda perlu ada akses kepada Internet, tanpa mengira peranti yang mereka gunakan: PC, komputer riba, telefon / telefon pintar atau tablet.

Jadi, untuk sertai anda mestilah:

• berumur 16 tahun ke atas

• tinggal di Malaysia

• mempunyai akses kepada telefon pintar, tablet atau PC

• setuju dengan Terma dan Syarat dan Polisi Privasi kami

daftar di panel

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.