Profil anketindeki yanıtları nasıl değiştirebilirim?

Güvenlik nedeniyle profil anketindeki verilerin değiştirilmesi yalnızca 2 haftada bir mümkündür.

Hesabınızı kurduktan ve bu verileri ilk kez doldurduktan 2 hafta sonra istediğiniz değişiklikleri yapabileceksiniz.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.