Neden tüm profil anketlerini tamamlayamıyorum?

Profil anketlerinin sayısı bazen ülkeye göre değişir. Muhtemelen ülkenizde panelin düzgün çalışması için bu bilgilere ihtiyacımız yoktur; bu nedenle bazı anketler aktif olmayabilir.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.