Kas mul võib olla mitu kontot?

Ei. Teil ei ole lubatud meie juures luua rohkem kui üks konto. Mitme konto avamise katse võib viia teie konto sulgemiseni ja kõigi kogutud punktide kaotamiseni. See on selgelt välja toodud meie nõuetes ja tingimustes, millega nõustute registreerumisel.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.