Miks ma ei saa kõiki profiiliküsitlusi täita?

Profiiliuuringute arv on mõnikord riigiti erinev. On tõenäoline, et teie riigis ei vaja me seda teavet paneeli nõuetekohaseks tööks, mistõttu ei pruugi mõned uuringud olla aktiivsed.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.