Kui palju on punktid pärisrahas väärt?

1 punkt vastab 1 rahaühikule. See sõltub riigist ja valuutast, milles antud riigi paneelis raha välja makstakse (nt 1 punkt = 1 USD Ameerika Ühendriikides, 1 punkt = 1 GBP Ühendkuningriigis, 1 punkt = 1 AUD Austraalias jne).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.