Olen registreerunud TGM-is erineva e-posti aadressiga kui see, mida kasutasin PayPalis registreerimiseks. Mida ma peaksin tegema?

Kui teil juba on PayPali konto, saate sellele lisada TGM paneelil kasutatava e-posti aadressi teise e-posti aadressina või asendada olemasoleva (selleks avage PayPali konto seaded - https://hop.tgm.link/paypal-new-email).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.