Kas ma saan kombineerida punkti ja sularahajääki?

Neid kahte saldot ei saa kombineerida. Need saldod on sõltumatud ja nõutud summa makstakse eraldi välja pärast minimaalse maksesumma saavutamist.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.