Ajaloo osas on küsitlusel staatus "alustatud", miks ma siis selle eest raha ei saanud?

Tõenäoliselt suleti see küsimustik enne, kui olete selle täielikult täitnud (seetõttu võib see ilmuda kui Alustatud). Ankeetide arv on piiratud ja arvesse lähevad esimesena täidetud küsimustikud.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.