Miks ma ei saa küsitlusi? / Kui sageli palutakse mul küsitlusi osaleda?

Kahjuks ei saa me kindlaks teha, kui palju kutseid päevas saate. Samuti ei saa me teile öelda, millal need kätte saate, kuna küsitlused saadetakse automaatselt, kui teie profiil vastab küsitluse nõuetele. Osalejad valitakse juhuslikult ja eelvalik võib toimuda sõltuvalt erinevatest kriteeriumidest, nagu vanus, sugu, asukoht jne. Selleks, et suurendada oma võimalusi, palun veenduge, et kõik teemad teie liikmeprofiilis on täidetud. Täielikult täidetud profiiliga liikmed saavad eelisjärjekorra ja neil on rohkem võimalusi uuringukutse saamiseks.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.