Kui kaua küsitluse täitmine aega võtab?

Enamik uuringuid on keskmiselt 10–15 minutit pikad, kuna tüüpiline küsitlus koosneb kokku vaid 20–30 üsna lühikesest küsimusest. Aeg-ajalt tuleb ette pikemaid küsitlusi keerulisemate küsimustega. Kuid isegi kõige pikemate küsitluste täitmine ei tohiks kesta kauem kui 25 minutit. Küsitluse kirjeldusse lisame alati hinnangulise aja.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.