Saan meili teel teate, et küsitlus on saadaval, kuid kontrollides ei leia ma seda.

Kahjuks suletakse küsitlused mõnikord kliendi poolt väga kiiresti. Konkreetses küsitluses osalejate piiratud arv võis olla täis enne, kui saite osaleda. Seetõttu on väga oluline kutsetele võimalikult kiiresti vastata.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.