Miks mulle kuvatakse teade "Väljasõelutu"? Mis see on?

Väljasõelumine toimub pärast seda, kui tehakse kindlaks, et te ei ole konkreetse uuringu jaoks kvalifitseeritud. Teatud uuringud on mõeldud ainult osalejatele, kes vastavad teatud nõuetele.

Otsustame, kas vastate nõuetele või mitte, küsimuste komplekti kaudu, mille esitame nende küsimustike alguses. Kui te ei kvalifitseeru, võidakse teid välja sõeluda ja teid teavitatakse sellest sõnumiga.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.