Kui palju küsitlusi peaksin kuus saama?

Me ei saa täpsustada, kui palju küsitlusi saate. Küsimustike arv sõltub paljudest muutujatest, nagu profiili täitmine, meie partnerite aktiivsus ja avaldatud uuringu maht.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.