Miks ma pole veel küsitlust saanud?

Küsitlused saadetakse, kui teie profiil paneelis vastab antud uuringu eelkvalifikatsioonile Palun kontrollige oma e-kirja kausta "Rämpspost", väga sageli saadetakse just sinna küsitluste kutsed.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.