Miks ma saan küsitlusi, millesse ma ei kvalifitseeru, kui mul on täidetud profiil?

Mõned uuringud pääsevad profiili teabele juurde alles pärast küsitluse avamist. Need kutsed saadetakse, kuna meie partneritel pole juurdepääsu teie profiilis sisalduvatele andmetele.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.