Pärast küsitluse täitmist sain veateate ja seda minu saldole ei lisatud.

Kui uuringul puudub TGM logo, tähendab see, et see kuulub välistele ettevõtetele, kellega koostööd teeme. Palun võtke ühendust uuringu eest vastutava ettevõttega, kuna meil ei ole mingit mõju meie partneritele kuuluvate uuringute vigadele.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.