Kui tihti saan oma andmeid muuta?

Turvalisuse huvides saab profiiliküsitluste andmeid uuendada kord 2 nädala jooksul.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.