Ի՞նչ է TGM վահանակը:

TGM Panel-ը պատկանում է շուկայի հետազոտության համաշխարհայինմատակարարին՝ TGM Research FZE-ին: TGM Panel-ը հարցումներ է անցկացնում ինտերնետում կամբջջային կապով՝ շուկայի հետազոտման առաջատար ընկերությունների անունից: Հարցումները ներառում են այնպիսի թեմաների լայն շրջանակ,ինչպիսիք են՝ ապրանքները, ապրանքանիշերը, գովազդները, ինչպես նաև ընդհանուր հետաքրքրություններկայացնող այլ թեմաներ: Շուկայի հետազոտողները գործակալություններից, բիզնեսի,կրթության և լրատվական ոլորտներից կապվում են մեզ հետ՝ տեղեկատվություն և կարծիքներհավաքելու մեր մասնակիցներից:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.