Ես ուղարկել եմ ընկերոջ/ընտանիքի անդամին, բայց ոչ մի միավոր չեմ ստացել

Խոստացված միավորները ստանալու համար անհրաժեշտ է կատարելհետևյալ պահանջները.

  • Համոզվեք, որ դուք հրավիրել եք նրանց միանալուTGM-ին մեր կողմից տրամադրված ուղղորդման հղման միջոցով:
  • Համոզվեք, որ ձեր ընկերը կամ ձեր ընտանիքի անդամն ամբողջությամբավարտել է իր առաջին հարցումը:

Երբ վերը նշված պահանջները բավարարվեն, միավորներնավտոմատ կերպով կավելացվեն ձեր հաշվին:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.