Ե՞րբ կստանամ ուղղորդման հղումը:

Ուղղորդման հղումը կհայտնվի «փոխկապակցված մասնակիցներիծրագիր» ներդիրում այն բանից հետո, երբ դուք ավարտեք առաջին հարցումը և լրացնեք ձերպրոֆիլը մինչև առնվազն 80%-ով:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.