Ինչպե՞ս ակտիվացնել հաշիվը:

Ակտիվացման հղումով էլ. նամակ կուղարկվի այն էլ. հասցեին,որը դուք տրամադրել եք գրանցման ժամանակ: Հաշիվն ակտիվացնելու համար սեղմեք հղմանը։

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.