Ինչո՞ւ չի աշխատում վահանակի գրանցման էջը:

Համոզվեք, որ վահանակը, որում ցանկանում եք գրանցվել,համապատասխանում է այն երկրին, որտեղ դուք ներկայումս գտնվում եք: Գրանցումն այն երկրիցդուրս, որին պատկանում է վահանակը, արգելափակված է:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.