Ինչպե՞ս վերականգնել/փոխել իմ գաղտնաբառը:

Եթե մոռացել եք ձեր գաղտնաբառը, կարող եք վերականգնելայն՝ սեղմելով «Մոռացված գաղտնաբառ» մուտքի էջում և հետևել հրահանգներին: Եթե ցանկանում եք փոխել ձեր գաղտնաբառը, կարող եք դաանել վերոհիշյալ մեթոդով կամ սեղմելով էկրանի վերևի աջ մասում գտնվող պրոֆիլի կարգավորումներիպատկերակը > հաշվի կարգավորումներ > փոխել գաղտնաբառը և հետևել հրահանգներին:

Reset password

Changing password

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.