Ինչպե՞ս կարող եմ փոխել պրոֆիլի հարցման պատասխանները:

Անվտանգության նկատառումներից ելնելով՝ պրոֆիլի հարցմանտվյալների փոփոխությունը հնարավոր է միայն 2 շաբաթը մեկ անգամ:

Դուք կկարողանաք կատարել փոփոխությունները ձեր հաշիվըստեղծելուց և այս տվյալները առաջին անգամ լրացնելուց 2 շաբաթ անց:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.