Ինչո՞ւ ես չեմ կարող լրացնել պրոֆիլի բոլոր հարցումները:

Պրոֆիլի հարցումների քանակը երբեմն տարբերվում է ըստերկրների:

Հավանական է, որ ձեր երկրում այս տեղեկատվությունըմեզ պետք չէ, վահանակի ճիշտ աշխատանքի համար, ուստի որոշ հարցումներ կարող են ակտիվչլինել:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.