Որտե՞ղ կարող եմ տեսնել իմ միավորները / հաշվի մնացորդը:

Խնդրում ենք մուտք գործել ձեր հաշիվ՝ ձեր միավորներըտեսնելու համար: Եթե դուք մուտք եք գործել, խնդրում ենք սեղմել «Ստանալպարգևավճարները» և կտեսնեք ձեր հաշվեկշիռը: Դուք նաև կկարողանաք ստանալ ձեր վճարումը, ինչպես նաևստուգել ձեր պարգևատրումների պատմությունը:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.