Պե՞տք է որևէ բան վճարեմ, գնեմ կամ բաժանորդագրվեմ:

Ոչ: TGM Research-ն իրականացնում է միայն հասարակական կարծիքիօրինական հարցումներ: Ձեզանից չի պահանջվի որևէ բան գնել կամ բաժանորդագրվել: Ձեզ առաջարկվող ծառայությունները լիովին անվճար են: Մենք երբեք ձեզնից որևէ գումար չենք խնդրի:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.