Որքա՞ն գումար կարող եմ վաստակել:

Գումարի չափը, որը դուք կարող եք վաստակել, կախվածէ նրանից, թե որքան հաճախ եք մասնակցում մեր հարցումներին և հարցման տևողությունից: Սովորաբար, որքան երկար է հարցումը, այնքան ավելի լավէ վճարվում: Հատուկ պարգևը տատանվում է հարցումից հարցում: Յուրաքանչյուր հարցման համար պարգևատրման ճշգրիտ մանրամասներըկստանաք այդ հետազոտության հրավերի էլ. նամակում: Ձեր եկամուտը առավելագույնի հասցնելու համար խնդրումենք ամբողջությամբ լրացնել ձեր ժողովրդագրական պրոֆիլը, թարմացնել այն և ստուգել ձերէլ. փոստը:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.