Ինչպե՞ս է աշխատում PayPal-ով վճարումը:

Նախ, խնդրում ենք գնալ www.paypal.com և բացել հաշիվ: Շատ կարևոր է, որ ձեր Paypal հաշիվն ունենա նույն էլ.հասցեն, ինչ այն էլ. հասցեն, որով դուք հարցումներ եք ստանում (մենք գումար ենք ուղարկումմիայն այդ հասցեին): Եթե դուք արդեն ունեք Paypal հաշիվ, կարող եք ավելացնելայն էլ. փոստի հասցեն, որն օգտագործում եք TGM Panel-ում (խնդրում ենք գնալ ձերPayPal-ի կարգավորումներ. ստուգեք այստեղ, թե ինչպես դա անել):

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.