Ինչո՞ւ ես դեռ չեմ ստացել իմ գումարը:

Ձեր գումարը ստանալը տևում է մոտավորապես 10 աշխատանքայինօր առաջին կանխիկացումը կատարելիս և 4-ից 6 օր՝ ցանկացած հետագա դուրսբերման համար: Առաջին վճարումն ավելի երկար է տևում անվտանգությաննկատառումներով:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.