Կա՞ն վճարման այլ տարբերակներ:

Վճարման տարբերակները կախված կլինեն յուրաքանչյուրերկրից և առցանց վճարումների վերաբերյալ նրա կառավարության քաղաքականությունից: Որոշ երկրներ ունեն սահմանափակումներ, երբ խոսքը վերաբերումէ, օրինակ, PayPal-ին, ուստի այդ դեպքում մենք տրամադրում ենք այլընտրանքային մեթոդ,ինչպիսին է GCodes-ը կամ Amazon Gift Certificate-ը:

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.