Ի՞նչ են իրենցից ներկայացնում միավորները:

Մենք օգտագործում ենք միավորների համակարգ, որը կօգնիմեզ հետևել ձեր վաստակած գումարներին և արդյունավետ կառավարել դրանք:

Միավորները ներկայումս հաշվարկվում են հետևյալի համար.

  • Հղում անել ընկերներին և ընտանիքի անդամներին (փոխկապակցվածմասնակիցների ծրագիր)
  • Լրացնել պրոֆիլը
  • Հարցմանը չհամապատասխանել (նախագիծը փակվում է, դուքթիրախային լսարանի մաս չեք կամ երբ քվոտան լրիվ է)

Հետագայում մենք մտադիր ենք ներդնել միավորներով պարգևատրվողհարցումներ։

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.